LogoPABLB

7. Shining Stars (18.09. 2010)

Informace

Hráčů: 15
Počet kurtů: 4
Odehraných zápasů: 45
Odehraných setů: 90
Ø setů za zapas: 2.00
Cena: 220 Kč
Délka: 3 h

Po przdninch je tu op?t v nejoblben?j turnaj v Badmintonu !

Jak se mnohm zdlo, PABLB spal, avak opak byl pravdou ! Pablb vy?kval na sprvn moment ! A ten je prv? tu !

Po przdninch se val vichni zptky do Brna (v?tina) a my pro n? mme exkluzivn p?ivtac show ! Turnaj v badmintonu ! S tmto turnajem se bude nejvce hledat odpove? na tyto otzky
Kter hv?zda se bude blskat nejvce a kter spadne do hlubin zapomn?n ?

P.S. 1 :Lkav ceny, spousta zbavy, vzruen, nap?t, sportovnch vkon? a neuv??iteln zvraty ! To ve je prv? tu !

P.S. 2 : Pro vechny pozorn PABLBy, Pablb se nep?ejmenoval na Pablb Headwaters, d?lme p?j?ovn? slun?ek Product Placement ;)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! D?leit informace !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jeliko evidujeme enormn a rekordn zjem o ?ast musme postupovat nsledovn? :
Nejd?ve budou osloveni ?astnci minulho turnaje (Olympic Games), p?i ne?asti budou dopln?ny hr?i z minulch turnaj? a pot p?ijdou na ?adu nov?ci. Nov?ci, kte? se do?etli a sem nebu?te smutn ! Po minulch zkuenostech m?ete velmi lehce p?ijt do nomina?ky proto prosm oznamte vam milm organiztor?m, e mte zjem :) nap?klad to m?ete ud?lat zakrknut monost maybe ;)

Jeliko nrodnost bitvy, vlaje?ky a vb?r stt? nep?edvedl takovou slvu ( Omlouvme se Vencingetorixovi z Pob?e slonoviny, ud?lal nm radost !) nebudeme poadovat vb?r hv?zd, hv?zdokup ani ni?eho takovho... pro zaplen hr?e na podn na jejich paprek do losovacho osud ud?lme radostnou vyjmku :)

Sraz pro vechny z??astn?n bude v 14:30 p?ed halou, po zkuenostech z minulho turnaje. Pozdn p?chod bude sank?n? ?eet s organiztory.
A te? se to u mysl vn? !!! Nehodlme opakovat situaci kdy musme extra jezdit pro leniv hr?e, vn? to minule nabouralo turnaj proto prosm dodrte dan ?as.

Pravidla turnaje budou stejn jako v minulm, zde budou ve zkratce uvedeny :

- dva sety do 15 bod?, rozhoduje v?t po?et zskanch bod? v celkovm sou?tu pokud jsou sety 1-1
- losovn do vkonostnch ko? podle vsledk? z minulho turnaje, pro zapomn?tliv http://pablb.casero.cz/vysledky.php?turnaj_id=6
vce infa o pravidlech na http://pablb.casero.cz/system.php

Vstup mui - 200k? ---- 220k? (upraveno 8.9.)

sKým.cz - hledáš ideálního soupeře na sport?
© PABLB 2009 - 2019