LogoPABLB

14. New Chapter (23.03. 2014)

Informace

Hráčů: 24
Počet kurtů: 6
Odehraných zápasů: 76
Odehraných setů: 159
Ø setů za zapas: 2.09
Cena: 200 Kč
Délka: 3.5 h

Podmra?en detiv po?as neodradilo historicky nejv?t po?et hr?? sejt se na ji 14. turnaji srie PABLB. Turnajov soupiska brzo po zve?ejn?n data konn praskala ve vech. Zjem ?astnit se projevilo hned 34 hr?? na 24 volnch pozic. T?sn? p?ed za?tkem turnaje vak hr?i svoji ?ast za?ali p?ehodnocovat a den p?ed turnajem museli bt povolny zlohy z?ad rodinnch p?slunk? p?ihlench hr??. Nominovn byl tedy i nejstar hr? PABLBu - Rom?in ta?ka.

Po vstupu do haly srekordnm po?tem esti objednanch kurt? byla ctit nervozita ze vech stran. Msily se zde pocity ?astnk? elitn osmi?ky, kde konkurence byla ji dob?e znm, vak o to vce obvan, druh osmi?ky, kter byla vjime?n svoji nep?edvdatelnost, nebo? hr?i zn mohli sestoupit, ale i postoupit, i nov? vznikl 3. vkonnostn osmi?lenn skupiny, kde startovala v?tina zhistoricky nejvyho po?tu en.

Po nalosovn skupin se kad odebral k p?slunmu kurtu, kde se m?lo rozhodnout o jeho za?azen do druh poloviny turnaje. Nad?jnm vkonem se ve t?et osmi?ce prezentoval Ale, kter si plnm po?tem bod? ve skupin? zajistil ?ast v zpase o postup. V n?m vak podlehl Davidovi, a tak se alespo? zhostil pozice nejlepho z nejslabch. sp?n?jm byl vtomto ohledu Miki, ktermu se do druh osmi?ky dostat na kor Marka poda?ilo. Vprost?edn osmi?ce kralovala Iv?ina mamka Dana, kter svmi zkuenostmi vodila sv soupe?e po kurtu jako zaj?ky. Nakonec vak podlehla vbari prv? se svou dcerou, kter m?la jist? velkou motivaci - nen nad to porazit svho u?itele. Spokojit se tak musela svt?zstvm ve druh osmi?ce, tedy skone?nm 9. mstem. Vprvn osmi?ce se bojovalo od prvnch minut nemilosrdn?, p?telstv (i partnerstv) lo ?asto stranou, ne-li pln? ven zhaly. Pot tekl proudem a plce bojovaly o kyslk. Zpasy byly velice vyrovnan. Zde byl tak po?tek velkho Kvardkova pdu, kter nastavenmu tempu nesta?il a sestoupil do ni vkonnostn osmi?ky.

Kvardkova prohra vbari otev?ela brnu rozjetmu Honzovi ikovi, kter se po prohran bari vminulm turnaji kone?n? dostal do elitn osmi?ky. To mu vak zjevn? nesta?ilo a za?al se neohroen? prt sfavority o ?eln p??ky. Ve ?tvrtfinle porazil svho trninkovho partnera Karla a nsledn? si zajistil msto ve finle vhrou nadsedminsobnm vt?zem PABLBa Zdenym, kter byl nakonec jet? rd za 3. msto po vyrovnanm souboji s Jerzym. Ve finle ji na Honzu ?ekal statisticky suvern? nejlep hr? poslednch turnaj? - Kenny. Ten se vak Honzovm raketovm vzestupem nenechal rozhodit a porazil ho nekompromisn? ve dvou setech. Honz?v neuv??iteln vkon tedy nakonec sta?il na p?ekvapiv 2. msto a Kenny tak po p?edchozm turnaji, zkterho musel kv?li zran?n odstoupit, navzal na svoji srii vt?zstv a stal se ji po pt ?estnm nositelem titulu Nejlep PABLB.

Po t?ech a p?l hodinch intenzivn hry (bylo t?eba dva kurty pro dohrn o p?l hodiny prodlouit) se pocity vech ?astnk? op?t sjednotily. nava a hlad si nevybraj a vrhaj se na hr?e bez rozdlu. Po rychlm vyhlen p?ednch p??ek vech t? vkonnostnch skupin a ji tradi?nm hromadnm focen se vichni z?astn?n rozjeli do svch postel.

Tento turnaj byl vjime?n nejen svmi rozm?ry, ale tak st?etnutm opravdu rozmanitch hr?skch schopnost. Tto vzvy se organizto?i chopili opravdu bravurn?, za co jim jist? pat? velk dky ns vech.

Autor: Jan Ku?era

sKým.cz - hledáš ideálního soupeře na sport?
© PABLB 2009 - 2019