LogoPABLB

9. Badminton Wars episode IX, PABLB strikes back (16.10. 2011)

Informace

Hráčů: 15
Počet kurtů: 4
Odehraných zápasů: 45
Odehraných setů: 90
Ø setů za zapas: 2.00
Cena: 200 Kč
Délka: 3 h

Here we go again!

Po del odmlce zde je op?t po?dn? nap?chovan turnaj, kter jste si tak dlouho p?li !!

16.?jna vypukne dal badmintonov bitva tentokrt pro v?tinu hr?? ve staronov Kravn Arn? v Jehnicch!!

Turnaj bude rozd?len do dvou skupin dle vkonosti, podobn? jako u turnaje minulho, po?t se s 8 + 8 hr??, kte? budou rozd?len do dvou skupin po ?ty?ech, dle pokra?uj vy?azovac boje! Prioritn? budou pozvni hr?i, kte? v hlasovn vyslovili ANO pro dal turnaj, proto ti z vs co nehlasovali nebo nepost?ehli nebu?te smutn a napite na nejlep organiztorsk dvojici o mstenku do turnaje!!!!
Jakkoliv p?ipomnky, npady, poznatky pite do koment?? tohoto eventu!!
Cena : 200k?

a na zv?r : "Nech? vs provz sla!!"

organiztork denk, hv?zdn datum 22102011:

Protoe zjemc? mme hodn?, rozhodli jsme se pro revolu?n 12+8 !!! Proto nebojte a p?ihlat? se jet? dnes !!

organiztork denk, hv?zdn datum 24102011:

Turnaj ur?en na ?asov rozmez 9:00-12:00 !!! Nikdo nevyslovil zvanou nmitku, a tento ?as umon ji dv?ma PABLB?m aby se turnaje z??astnili.

sKým.cz - hledáš ideálního soupeře na sport?
© PABLB 2009 - 2019