LogoPABLB

8. World Championship (06.03. 2011)

Informace

Hráčů: 16
Počet kurtů: 4
Odehraných zápasů: 50
Odehraných setů: 100
Ø setů za zapas: 2.00
Cena: 150 Kč
Délka: 3 h

Here we go again !!


Ani v roce 2011 nebude chyb?t nejoblben?j badmintonov turnaj na sv?t? !! A hned v nejv?tm monm formtu - sv?tov mistrovstv !$Nov rok nm p?inesl nov nervydrsajc formt turnaje, novou halu i mnohem p?zniv?j cenu ! Ale novinky rychle a hezky popo?dku:$


1) Nov formt :

a) P?istoupili jsme k dal revoluci v srii PABLB ! V ?du ud?lat vechno pro vce kvalitnch, napnavch a dechberoucch zpas? jsme rozd?lili ?astnick pole na dv? divize. Kad divize bude mt vlastn hrac (a? stejn) systm, tm dojde k v?t konfrontaci skillov? podobnch hr??.

b) Systm kad divize je velmi podobn systmu hokejovho MS, tj. u ns dv? skupiny o 4 ?lenech. Ze souboj? kad s kadm v dan skupin?, vzniknou dvoji?ky lpe postavench s h??e postavench ?len? ze skupiny druh. Dle nsleduje ?tvrtfinle, kdy prohrativ z t?chto duel? sehraj duely v rmci opa?nch skupin proti sob?. Ve zde bude vysv?tleno lpe pomoc schmatu, na kterm schmatici pracuj ve dne v noci a ji brzy ho zde uvidte.

2) Nov hala :

Jeliko n?kter haly s nmi vypov?d?li smlouvy o spoluprci, vidme velmi relnou monost domluvit spoluprci s novou halou v Ku?imi. Doufme, e se najde monost jak vechny hr?e dovst na msto boje o svoje msto pod sluncem.

3) Uleh?me i vaim pen?nm rozpo?t?m :

Nov hala p?inese i men tratu pen?z, ve vedn den na hr?e 130k?, o vkendu 170k? !! Famzn ne ?


Kapacita tohoto ojedin?lho turnaje je 16 hr?? (8+8) !! Jak vidte, bude to dost fofr zskat svoje msto na startovn listin? ;)

Jako aktuln novinku zde prohlaujeme, e hledme ideln datum na turnaj, proto berte 6.3. velmi jako orienta?n, n sli?n asistent Zdeny za?ituje anketu o ?asovm umstn?n turnaje. Proto nevhejte, a vme?te mu do tv?e vmi vyhovujc datum.

Veker dotazy, p?ipomnky, pochvaly, nebo i v?ty upln? z cesty pite bu? soukrom? organizujc dvoji?ce, nebo p?mo sem na ze?

Info o nov hale :
http://www.sportcentrumkurim.cz/

JK & ZD

sKým.cz - hledáš ideálního soupeře na sport?
© PABLB 2009 - 2019