LogoPABLB

6. Olympic Games 2010 (20.02. 2010)

Informace

Hráčů: 15
Počet kurtů: 4
Odehraných zápasů: 45
Odehraných setů: 90
Ø setů za zapas: 2.00
Cena: 240 Kč
Délka: 3 h

Nejslavn?j boj o medaile je tu !

V exkluzivnm ?ase se na vln? sn?hu val nov turnaj veden novmi pravidlami avak stejnou dvojic organiztor?. Naprosto p?ebudovan systm nabdne vem hr??m v?t poitek ze hry, v?t adrenalin, vce court-timu a hlavn? vce zbavy.

Systm zde bude podrobn?ji vysv?tlen, pouze orietna?n? zd?lme e se jedn o turnaj pro 15 hr??, kde kad bod hraje roli.

Ale pozor !!! Po sp?chu minul prvn eny v PABLBovi, se zjem en o badminton zvil o nezadbatelnou procentn ?st. Proto.... p?ichz speciln turnaj en !!! 6 reprezentantek bude mt tu ?est bojovat o krlovnu PABLBa ! Systm ensk v?tv? spo?v v zpasech kad s kadou. ZRUENO.
Existuje ve sv?t? lep krlovsk titul ne krlovna PABLBa ? :)


Kdo odjede z olympidy s medail ? A kdo s pocitem e pro v??nou slvu mohl ud?lat vce ? To vechno se dovme 20.2. !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! D?leit dodadky !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kad z??asniv si mus vybrat jednu zemi z celho sv?ta, kterou bude reprezentovat proto prosm dejte v?d?t svm admin?m nebo na ze? :)

Jestli mte vlaje?ky prosm doneste a podpo?te svoji olympijskou vpravu
i fanouky ?i realiza?nm tmem :)

Jeliko pro tento svtek badmintonu bude pot?eba zarezervovat CELOU, ano opravdu CELOU halu Sprint prosme vechny z??asniv o co nejrychlej platbu. Zjemc? je hodn? proto prosm neotlejte, nebo se m?e stt, e rychlej pltce zsk vae msto v soupisce.

Sraz pro vechny z??astn?n bude v 15:30 p?ed halou, po zkuenostech z minulho turnaje. Pozdn p?chod bude sank?n? ?eet s organiztory.

Vstup mui - 200k? + 40 k? NEBO nov m?ek zna?ky Yonex Mavis 300, Mavis 350 nebo Victor 2000 Gold nebo 3000 Platin (luty)
Cena eny - 200k? + 30 k? NEBO nov m?ek zna?ky Yonex Mavis 300, Mavis 350 nebo Victor 2000 Gold nebo 3000 Platin (luty)

Nov pravidla a systm turnaje zde : http://pablb.casero.cz/system.php

Nasazen do ko? zde bude vypsno p?iblin? 4 dny p?ed za?tkem akce.

sKým.cz - hledáš ideálního soupeře na sport?
© PABLB 2009 - 2019